لتو، راحتی تو!

شعبه ۱ : تهران – بازار مبل یافت آباد – پاساژ ونوس – طبقه زیر همکف – پلاک ۴۱

شعبه ۲: تهران – بازار مبل یافت آباد – پاساژ مهستان – طبقه همکف – پلاک ۷۱

شعبه ۳: تهران – بازار مبل یافت آباد – پاساژ ایران شماره 1 – سزای خیام، طبقه همکف – پلاک ۲۰۹/۱